Planer/Plans

       Planer för nästa kull ligger framåt vintern 2019/2020
PM för info

 

Plans for next litter will be winter 2019/2020
PM for info